ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ : 

 

Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής και ελέγχου των μέτρων των καθεστώτων ενισχύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ιδιωτικά έργα) - Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

egiklios_odigion_opekepe.pdf

Οδηγίες - διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

odigies_pistopoiiseon.pdf

Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)"

ya_axona_3.pdf

Πρακτικό Προόδου Εργασιών (Π.Π.Ε.)

praktiko_proodou_ergasion.doc

Παράρτημα Πρακτικού Προόδου Εργασιών

parartima_ppe.xls

Υποδείγματα διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων 

pinakides_plaisia_paa.doc.pdf

Υπόδειγμα για άυλες ενέργειες :

entypa.pdf

Υπόδειγμα ιστοσελίδας :

website.pdf

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος :

axonas3-manual.pdf

Οδηγίες για την προσθήκη παραστατικού : 

axonas3-manual-parastatiko.pdf

Υπόδειγμα λίστας δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις : 

dikaiologitika_pistop_.pdf